Måleri, bly og kol
på lerret og papir

Bilete eg har laga