• Metha i Lida

Foredrag på Gjelsvik Skule i høve Verdsdagen for psykisk helse

Torsdag, 3. oktober var eg på Gjelsvik Skule og heldt eit foredrag for 8., 9. og 10. klasse om psykisk helse, med fokus på depresjon, angst, suicidalitet og bipolar liding. Dette er veldig viktige tema, og eg meinar det er spesielt viktig å snakke med ungdommar om dette på ein ærleg og open måte. Eg sjølv opplevde min første depresjon i 9. klasse, og difor er dette noko som er veldig viktig for meg.


Dersom du eller nokon du kjenner er interesserte i å få eit foredrag om desse tinga, så ta gjerne kontakt på "Kontakt meg!"-sida her på heimesida. Eg kan sende referanse frå der eg heldt foredrag.#foredrag #psykiskhelse